contribuir financeiramente sindicato abridordelatas